BAS

Waalhaven 5 en 6 (131/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
131/2020

Van woensdag 22 juli 2020 tot en met zaterdag 22 augustus 2020 dient de scheepvaart in Waalhaven 5 en Waalhaven 6, ter hoogte van oeverfrontnummer 2551 tot en met oeverfrontnummer 2570, de wal en afgemeerde schepen op een afstand van ten minste 50 meter te passeren. Het is verboden af te meren binnen het aangegeven gebied.

Het genoemde gebeid onder punt 1 is een Tijdelijk Militair Object en mag niet benaderd worden.

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 115/2020 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 -252 10 00 of marifoonkanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

 22 juli 2020