BAS

Rotterdam Oude Maas Botlekbrug (156/2020)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
156/2020

Geen bediening

1.  De  passage van de Botlekbrug is voor schepen met een 
    grotere hoogte dan 14,00m +NAP niet mogelijk op:

    Oostelijke doorvaart:
    Woensdag     21 oktober van 22:00 uur tot donderdag     22 oktober 05:00 uur;
    Donderdag    22 oktober van 22:00 uur tot vrijdag    23 oktober 05:00 uur;

    Westelijke doorvaart:
    Donderdag    19 november van 22:00 uur tot vrijdag    20 november 05:00 uur;
    Donderdag    17 december van 22:00 uur tot vrijdag     18 december 05:00 uur.

2.  Gedurende boven vermelde beperkingen wordt er tussen de hieronder genoemde 
    tijden een brugopening aangeboden. Schepen die hiervan gebruik wensen te maken 
    dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum.

    Donderdag    22 oktober 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;
    Vrijdag    23 oktober 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

    Vrijdag    20 november 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;
    Vrijdag    18 december 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

3.  De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te stellen van 
    de voortgang en eventuele wijzigingen.

4. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
   -  Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
12 augustus 2020
 

No operation

1.  The passage of the Botlek Bridge for vessels with a height greater 
    than 14,00 m +NAP will not be possible on:

    Eastern Bridge:
    Wednesday    21 October from 22:00 hrs. until Thursday 22 October 05:00 hrs;
    Thursday    22 October from 22:00 hrs. until Friday    23 October 05:00 hrs;

    Thursday    19 November from 22:00 hrs. until Friday 20 November 05:00 hrs;
    Thursday    17 December from 22:00 hrs. until Friday 18 December 05:00 hrs.

2.  During the above restrictions, a bridge opening will be offered between the 
    times stated below. Vessels wishing to make use of this must report to the 
    Harbour Coordination Center 2 hours before the stated times.

    Thursday    22 October 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;
    Friday    23 October 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

    Friday    20 November 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;
    Friday    18 December 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs.


3.  Shipping is requested to be informed in time of the progress and any changes.

4.  Information can be obtained from:
    The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or 
    VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM
also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region
12 August 2020