BAS

Zuiddiepje (183/2020)

Start Date
End Date
Category
Oponthoud / Delay
BAS Number
183/2020

Vanaf maandag 5 oktober 2020 tot en met donderdag 31 december 2020 is er een oponthoud van minimaal één uur in het Zuiddiepje vanwege werkzaamheden voor de brug aan de oostzijde.

Scheepvaartverkeer met bestemming Zuiddiepje dient zich minimaal één uur van tevoren te melden bij de terminal zodat de werkzaamheden kunnen worden stilgelegd en de scheepvaart veilig kan passeren.

Voor de pleziervaart is vrije doorgang mogelijk.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

1 oktober 2020