BAS

Oude Maas / Botlekbrug oostzijde (185/2020)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
185/2020

Vanaf maandag 09 november 05:00 uur tot en met vrijdag 18 december 2020, 05:00 uur is het oostelijk brugdeel van de Botlekbrug gestremd voor de hoge scheepvaart.

Onderdoorvaart oostzijde:

Op de volgende data is ook de onderdoorvaart van de Botlekbrug oostzijde gestremd tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

Maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november 2020;

Maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november 2020.

De stremming heeft te maken met de resterende afbouwwerkzaamheden voor het spoor.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

05 oktober 2020

From Monday 09 November at 05:00 am to Friday 18 December 2020 at 05:00 am, the eastern bridge section of the Botlek Bridge will be closed for high traffic.

Underpass east side:

On the following dates, the underpass of the Botlek Bridge east side will also be blocked between 07:00 and 19:00.

- Monday 16 November to Friday 20 November 2020;

- Monday 23 November to Friday 27 November 2020.

The blockage has to do with the remaining completion work for the track.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

05 October 2020