BAS

Amazonehaven (187/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
187/2020

Van maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 20 november 2020 zijn er baggerwerkzaamheden en duikwerkzaamheden in de Amazonehaven.

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met twee schepen. Tevens zijn er duikwerkzaamheden langs de kade.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te passeren en zich goed op de hoogte te stellen van de werkzaamheden.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Verkeerscentrale Rotterdam, telefoonnummer 010 2522510 of VHF kanaal  11;

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

6 oktober 2020

From Monday, October 12, 2020 to Friday, November 20, 2020, there will be dredging and diving operations in the Amazonehaven.

The dredging operations will be carried out with two vessels . There are also diving operations along the quay.

Shipping is requested to pass with caution and to be well informed about the work.

Additional information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 1000 or VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

6 oktober 2020