BAS

Oude Maas / Spijkenisserbrug (191/2020)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
191/2020

Vanwege werkzaamheden aan het oostelijke- en westelijke hefgedeelte van de Spijkenisserbrug kunnen deze om en om niet geheven worden en is de onderdoorvaart gestremd op:

Geen bediening westelijke hefgedeelte:

Maandag             16 november van 07:00 uur tot 18:00 uur;

Reserve dag:

Dinsdag              17 november van 07:00 uur tot 18:00 uur;

Geen bediening oostelijke hefgedeelte:

Donderdag          03 december van 07:00 uur tot 18:00 uur;

Reserve dag:

Vrijdag                04 december van 07:00 uur tot 18:00 uur.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

12 oktober 2020

Due to works on the the Spijkenisser bridge, the bridge can not be opened and is closed for passing ships, on:

No service western bridge

Monday               16 November from 07:00 hrs till 18:00 hrs;

Spare day:

Tuesday              17 November from 07:00 hrs till 18:00 hrs;

No service eastern bridge

Thursday             03 December from 07:00 hrs till 18:00 hrs;

Spare day:

Friday                  04 December from 07:00 hrs till 18:00 hrs.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

12 oktober 2020