BAS

Nieuwe Waterweg (200/2020)

Start Date
Category
Vaarwegverandering / Waterway reconstruction
BAS Number
200/2020

Tijdelijk uitgelegde markering ter dekking van omgevaren lichtopstand  Groen 9 op de Nieuwe Waterweg linker oever.

groene lichtboei 9, karakter LFL (G) 8 s. conform omgevaren lichtopstand,

positie: 51° 56.5168’ N, 004° 11.2082’ E.

ter dekking van omgevaren lichtopstand “9 G”, lichtopstand staat ongeveer 45 graden scheef en is gedoofd.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

  20 oktober 2020

Temporarily laid out marking to cover the surrounding light curb Groen 9 on the

Nieuwe Waterweg left bank.

green light buoy 9, character LFL (G) 8 s. in accordance with surrounding light curb,

position: 51 ° 56.5168'N, 004 ° 11.2082'E.

to cover surrounding light curb “9 G”, light curb is tilted approximately 45 degrees and extinguished.

Information can be obtained from:

- Harbor Coordination Center, telephone number 010 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM,

 also National Harbour Master for the Rotterdam-Rijnmond region.

20 October 2020