BAS

Oude Maas / Spijkenisserbrug (202/2020)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
202/2020

Vanwege werkzaamheden aan het oostelijke- en westelijke hefgedeelte van de Spijkenisserbrug kunnen deze om en om niet geheven worden en is de onderdoorvaart gestremd op:

Geen bediening westelijke hefgedeelte:

Dinsdag               17 november 2020 van 07:00 uur tot 18:00 uur;

Reserve dag:

Donderdag          19 november 2020 van 07:00 uur tot 18:00 uur;

Geen bediening oostelijke hefgedeelte:

Donderdag          03 december 2020 van 07:00 uur tot 18:00 uur;

Reserve dag:

Maandag             07 december 2020 van 07:00 uur tot 18:00 uur.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

21 oktober 2020

Due to works on the Spijkenisser bridge, the bridge can not be opened and is closed for passing ships, on:

No service western bridge

Tuesday              17 November 2020 from 07:00 hrs till 18:00 hrs;

Spare day:

Thursday             19 November 2020 from 07:00 hrs till 18:00 hrs;          

No service eastern bridge

Thursday             03 December 2020 from 07:00 hrs till 18:00 hrs;

Spare day:

Monday               07 December 2020 from 07:00 hrs till 18:00 hrs.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

 21 oktober 2020