PIN

Pre notification for closing storm surge barriers

Start Date 12 Jul 2022 - 09:13
Object
Maeslantkering

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

Nr. 058/2022

Rotterdam

Nieuwe Waterweg / Hartelkanaal

Functioneringssluiting stormvloedkeringen Nieuwe Watereweg en Hartelkanaal

           

                          TOTALE STREMMING DOORGAAND SCHEEPVAARTVERKEER

 

1.         Op zaterdag 10 september 2022 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal, tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn.

Tevens is het verboden voor schepen en objecten om zich binnen een afstand van 300 m aan weerszijden van beide keringen te bevinden.

 

2.         De doorvaart ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg zal zijn gestremd van:

Zaterdag 10 september 2022 van circa 12:30 uur tot zondag 11 september 2022 03:35 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk.

 

De doorvaart ter hoogte van de stormvloedkering in het Hartelkanaal zal zijn gestremd van:

Zaterdag 10 september 2022 van circa 12:00 uur tot 20:40 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk.

 

De Hartelsluis kan vanaf vrijdag 9 september 2022 van 12:00 uur tot zaterdag 10 september 2022 21:00 uur niet worden gebruikt.

 

N.B. Het scheepvaartverkeer komende vanuit zee met bestemming Caland- en/of Beerkanaal kan gewoon voortgang vinden.

 

3.       Indien door onvoorziene omstandigheden de geplande sluiting moet worden uitgesteld  zal   vervolgens de totale stremming ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg worden opgeschoven naar maandag 26 september 2022 van 00:20 uur tot 15:55 uur en ter hoogte van de stormvloedkering in het Hartelkanaal naar zondag 25 september 2022 van 23:50 uur tot maandag 26 september 2022 09:10 uur, of zoveel korter dan mogelijk of langer indien noodzakelijk.

Op vrijdag 23 september 2022 12:00 uur tot maandag 26 september 2022 09:30 uur kan de Hartelsluis niet worden gebruikt.

 

4.       Op genoemde dagen zal het verbod tot doorvaart van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal, middels seinvoering conform het BPR, worden aangeduid en getoond aan weerszijden van beide keringen en op de keringen zelf.

 

5.      Verkeersaanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf de ter plaatse aanwezige patrouillevaartuigen dienen stipt te worden opgevolgd.

 

  1.  De desbetreffende scheepvaart wordt nadrukkelijk verzocht om zich op bovengenoemde  
     data vroegtijdig op de hoogte te stellen van de voortgang en/of enige wijziging van
     genoemde stremmingperiodes.

 

     7.     Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

- Haven Co√∂rdinatie Centrum,  
            telefoonnummer 010- 252 10 00 of marifoonkanaal 11.

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam - Rijnmond

4 april 2022