PIN

Information regarding navigation

Start Date 21 Nov 2022 - 10:52
End Date

Beste agentschappen,

Er is een nieuw formulier gemaakt waarin een lengte/breedte overschrijding aangevraagd kan worden. Dit formulier is van toepassing op alle mogelijke overschrijdingen.

Na het opsturen van dit formulier per mail naar het HCC wordt of:

* een toestemmingformulier verstuurd met daarin de geldende voorwaarden
* de aanvraag afgekeurd per telefoon of mail

Zie de link:

Aanvraagformulier eenmalige toestemming overschrijding ligplaats dimensies.docx (live.com)

Formulieren en checklists zeevaart | Port of Rotterdam

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear agents,

A new form is created regarding length/width exceedance, this is applicable to all thinkable exceedance request.

After sending this form to the HCC:

* a permission form is send back with terms
* the request  will be rejected via mail or telephone

See link:

Aanvraagformulier eenmalige toestemming overschrijding ligplaats dimensies.docx (live.com)

Formulieren en checklists zeevaart | Port of Rotterdam

For more information please contact the Harbour Coordination Center:
Tel: +31 10 252 1000
Mail: hcc@portofrotterdam.com
VHF: Ch. 11 / 14