BAS

Waalhaven pier 5 en 6 (021/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
021/2021

Van heden dinsdag 02 maart 2021 tot en met zaterdag 01 mei 2021 06:00 uur dient de scheepvaart in Waalhaven 5 en Waalhaven 6, ter hoogte van oeverfrontnummer 2551 tot en met oeverfrontnummer 2570, de wal en afgemeerde schepen op een afstand van ten minste 50 meter te passeren. Het is verboden af te meren binnen het aangegeven gebied.

Het genoemde gebeid onder punt 1 is een Tijdelijk Militair Object en mag niet benaderd worden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 -252 10 00 of marifoonkanaal 11.

 De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

 02 maart 2021