BAS

Oude Maas / Botlekbrug (075/2021)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
075/2021

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbrug oostzijde geen bediening tussen:

Maandag             14 juni 07:00 uur tot donderdag    24 juni 07:00

Donderdag         24 juni 17:00 uur tot vrijdag           25 juni 07:00

Vrijdag                 25 juni 17:00 uur tot maandag      30 augustus 07:00.

Botlekbrug westzijde geen bediening tussen:

Donderdag         24 juni   07:00 uur tot 17:00 uur;

Vrijdag                 25 juni   07:00 uur tot 17:00 uur.

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Donderdag         24 juni tussen 14:15 uur - 17:00 uur;

Vrijdag                25 juni tussen 15:00 uur - 17:00 uur.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Maandag             14 juni 20:00 uur tot dinsdag        15 juni 05:00 uur;

Dinsdag              15 juni 20:00 uur tot woensdag    16 juni 05:00 uur;

Woensdag          16 juni 20:00 uur tot donderdag   17 juni 05:00 uur;

Donderdag         17 juni 22:00 uur tot vrijdag           18 juni 05:00 uur;

Vrijdag                 18 juni 22:00 uur tot zaterdag       19 juni 05:00 uur;

Dinsdag              22 juni 22:00 uur tot woensdag    23 juni 05:00 uur;

Woensdag          23 juni 22:00 uur tot donderdag    24 juni 05:00 uur;

Dinsdag              13 juli 22:00 uur tot woensdag      14 juli 05:00 uur;

Woensdag          14 juli 22:00 uur tot donderdag     15 juli 05:00 uur;

Donderdag         15 juli 22:00 uur tot vrijdag             16 juli 05:00 uur;

Donderdag         12 augustus 22:00 uur tot vrijdag 13 augustus 05:00 uur;

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Dinsdag              15 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag          16 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         17 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 18 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Zaterdag             19 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag          23 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         24 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag          14 juli tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         15 juli tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 16 juli tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 13 augustus tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

Hierbij wordt bericht aan de scheepvaart 042/2021 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

14 juni 2021

Due to various activities and tests still to be carried out on the two lifting sections of the Botlek bridge, these have been blocked or have limited operability on the following dates.

Botlek Bridge eastside partial closure between:

Monday               14 June 07:00 hrs until Thursday 24 June 07:00 hrs;

Thursday            24 June 17:00 hrs until Friday      25 June 07:00 hrs;

Friday                  25 June 17:00 hrs until Monday   30 August 07:00 hrs.

Botlek bridge west side no operation between:

Thursday            24 June 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Friday                  25 June 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC:

Thursday            24 June between 14:15 hrs and 17:00 hrs;

Friday                  25 June between 15:00 hrs and 17:00 hrs.

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Monday               14 June 20:00 hrs until Tuesday                 15 June 05:00 hrs;

Tuesday              15 June 20:00 hrs until Wednesday           16 June 05:00 hrs;

Wednesday        16 June 20:00 hrs until Thursday                17 June 05:00 hrs;

Thursday            17 June 22:00 hrs until Friday                     18 June 05:00 hrs;

Friday                  18 June 22:00 hrs until Saturday                19 June 05:00 hrs;

Tuesday              22 June 22:00 hrs until Wednesday           23 June 05:00 hrs;

Wednesday        23 June 22:00 hrs until Thursday               24 June 05:00 hrs;

Tuesday              13 July 22:00 hrs until Wednesday            14 July 05:00 hrs;

Wednesday        14 July 22:00 hrs until Thursday                 15 July 05:00 hrs;

Thursday            15 July 22:00 hrs until Friday                       16 July 05:00 hrs;

Thursday            12 August 22:00 hrs until Friday                 13 August 05:00 hrs;

Possibilities of passage with a pre-notification of 2 hours to the HCC.

Tuesday              15 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday        16 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            17 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  18 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Saturday             19 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday        23 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            24 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday        14 July between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            15 July between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  16 July between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  13 August between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Notification to Skippers 042/2021 is hereby withdrawn.

Information can be obtained from:

Harbor Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11.

The PORT MASTER of ROTTERDAM

also State Harbor Master Rotterdam-Rijnmond region

14 June 2021