BAS

1e Petroleumhaven (123/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
123/2021

Vanaf dinsdag 14 september 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021 worden tussen 08:00 uur en 16:00 uur sonderingswerkzaamheden uitgevoerd in de 1e Petroleumhaven tussen de oeverfrontnummers 3210 en 3231.

De sonderingen worden uitgevoerd door een werkschip dat gesteld is op spudpalen.

De scheepvaart dient de werkzaamheden met bijzondere voorzichtigheid te passeren en golfslag te vermijden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF 11;

 De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

 26 juli 2021