BAS

Prinses Arianehaven (137/2021)

Start Date
Category
Gewijzigde markering / Adjusted markings
BAS Number
137/2021

Per 1 oktober 2021 is de Rode stompe lichtboei AR 2 in de Prinses Arianehaven in verband met baggerwerkzaamheden tijdelijk verlegd.

De nieuwe positie van de AR 2 is: 51 58.3128 N // 004 00.0932 E

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

01 oktober 2021

As of 1 October 2021, the red light buoy AR 2 in the Prinses Arianehaven, has been temporarily re-established due to dredging operations.

The new position of buoy AR 2 is: 51 58.3128 N // 004 00.0932 E

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

 01 October 2021