BAS

Nieuwe Waterweg / Maeslantkering (140/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
140/2021

Bij de Maeslantkering op de Nieuwe Waterweg vinden op de volgende data duikwerkzaamheden plaats:

vanaf maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2021, dagelijks tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Tijdens de werkzaamheden is er ook scheepvaartbegeleiding aanwezig.

De scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren en voldoende afstand te houden en hinderlijke golfslag te vermijden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

07 oktober 2021

Diving activities will take place at the Maeslantkering on the Nieuwe Waterweg on the following dates:

from Monday, October 18 to Friday, October 22, 2021, daily between 08:00 and 17:00.

When the work takes place in the shipping channel, shipping guidance is also available.

Shipping is requested to pass slowly and keep sufficient distance and avoid annoying waves.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

07 October 2021