BAS

Rotterdam Scheur (160/2021)

Start Date
End Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
160/2021

Vanaf week 45 wordt de zandput op het Scheur bij kilometerraai 1016 weer in gebruik genomen. De put zal eerst opgeschoond worden met een sleephopperzuiger. Na het opschonen zal er weer zand gestort worden en komt er een zuiger te liggen die het zand zal overslaan in binnenvaartschepen.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

  27 oktober 2021

From week 45, the sand pit on the Scheur at kilometer turn 1016 will be put back into use. The pit will first be cleaned up with a trailing suction hopper dredger. After cleaning up, sand will be deposited again and a suction dredger will be placed that will transfer the sand into inland vessels.

Additional information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 1000 or VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

27 October 2021