BAS

Rotterdam Oude Maas / Botlekbrug (181/2021) (181/2021)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
181/2021

 

 

  1. Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data in 2022 gestremd of beperkt bedienbaar.

 

Botlekbrug westzijde geen bediening tussen:

 

Maandag             10 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag               11 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Woensdag          12 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Donderdag         13 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Vrijdag                 14 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

 

Maandag             17 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag               18 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Woensdag          19 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Donderdag         20 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Vrijdag                 21 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

 

Maandag             24 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag               25 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Woensdag          26 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Donderdag         27 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Vrijdag                 28 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

 

Maandag             31 januari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag               1 februari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Woensdag          2 februari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Donderdag         3 februari 07:00 uur tot 16:00 uur;

Vrijdag                 4 februari 07:00 uur tot 16:00 uur;

 

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

 

Maandag             10 januari 07:30 uur tot 11:30 uur;

Dinsdag               11 januari 08:30 uur tot 12:30 uur;

Woensdag          12 januari 09:45 uur tot 13:45 uur;

Donderdag         13 januari 10:45 uur tot 14:45 uur;

Vrijdag                 14 januari 11:45 uur tot 15:45 uur;

 

Maandag             17 januari 13:45 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag               18 januari 14:30 uur tot 16:00 uur;

Woensdag          19 januari 15:00 uur tot 16:00 uur;

Donderdag         20 januari 07:00 uur tot 07:15 uur;

Donderdag         20 januari 15:30 uur tot 16:00 uur;

Vrijdag                 21 januari 07:00 uur tot 08:00 uur;

 

 

Zondag               23 januari 05:00 uur tot 07:00 uur;

Maandag             24 januari 07:00 uur tot 09:45 uur;

Dinsdag               25 januari 07:00 uur tot 10:30 uur;

Woensdag          26 januari 07:30 uur tot 11:30 uur;

Donderdag         27 januari 08:45 uur tot 12:45 uur;

Vrijdag                 28 januari 10:00 uur tot 14:00 uur;

 

Maandag             31 januari 13:00 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag               1 februari 13:45 uur tot 16:00 uur;

Woensdag          2 februari 14:30 uur tot 16:00 uur;

Donderdag         3 februari 15:45 uur tot 16:00 uur;

Vrijdag                 4 februari 07:00 uur tot 07:45 uur;

 

 

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

 

Donderdag         13 januari 22:00 uur tot vrijdag     14 januari 05:00 uur;

Zaterdag             22 januari 23:00 uur tot zondag    23 januari 07:00 uur;

 

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

 

Vrijdag                 14 januari tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

 

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

25 november 2021

  1. Due to various work still to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, both sections will be temporarily unavailable / limited operated on the following dates in 2022:

 

Botlek bridge west side no service between:

              

               Monday               10 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Tuesday              11 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Wednesday        12 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Thursday             13 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Friday                  14 January 07:00 hrs till 16 :00 hrs;

 

Monday               17 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Tuesday              18 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Wednesday        19 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Thursday             20 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Friday                  21 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

 

Monday               24 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Tuesday              25 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Wednesday        26 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Thursday             27 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Friday                   28 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

 

Monday               31 January 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Tuesday              01 February 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Wednesday        02 February 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Thursday             03 February 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Friday                  04 February 07:00 hrs till 16:00 hrs;

              

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC:

 

               Monday               10 January 07:30 hrs till 11:30 hrs;

               Tuesday              11 January 08:30 hrs till 12:30 hrs;

               Wednesday        12 January 09:45 hrs till 13:45 hrs;

               Thursday             13 January 10:45 hrs till 14:45 hrs;

               Friday                  14 January 11:45 hrs till 15:45 hrs;

 

               Monday               17 January 13:45 hrs till 16:00 hrs;

               Tuesday              18 January 14:30 hrs till 16:00 hrs;

               Wednesday        19 January 15:00 hrs till 16:00 hrs;

               Thursday             20 January 07:00 hrs till 07:15 hrs;

               Thursday             20 January 15:30 hrs till 16:00 hrs;

               Friday                  21 January 07:00 hrs till 08:00 hrs;

 

              

               Sunday               23 January 05:00 hrs till 07:00 hrs;

               Monday               24 January 07:00 hrs till 09:45 hrs;

               Tuesday              25 January 07:00 hrs till 10:30 hrs;

               Wednesday        26 January 07:30 hrs till 11:30 hrs;

               Thursday             27 January 08:45 hrs till 12:45 hrs;

               Friday                  28 January 10:00 hrs till 14:00 hrs;

 

               Monday               31 January 13:00 hrs till 16:00 hrs;

               Tuesday              01 February 13:45 hrs till 16:00 hrs;

Wednesday        02 February 14:30 hrs till 16:00 hrs;

Thursday             03 February 15:45 hrs till 16:00 hrs;

Friday                  04 February 07:00 hrs till 07:45 hrs;

 

               Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

 

               Thursday             13 January 22:00 hrs till Friday     14 January 05:00 hrs;

               Saturday             22 January 23:00 hrs till Sunday  23 January 07:00 hrs;

 

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

 

Friday                  14 January between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

 

 

  1. Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

 

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

25 November 2020