BAS

Rotterdam 2de Petroleumhaven (182/2021) (182/2021)

Start Date
End Date
Category
Wijziging bediening / Change of service
BAS Number
182/2021

Mededeling

1.  Vanaf maandag 29 november 2021 tot en met vrijdag 29 juli 2022 is de 
    voormalig “Lichterhaven” in de 2e Petroleumhaven afgesloten voor het 
    scheepvaartverkeer. De begrenzing van deze haven loopt in een denkbeeldige 
    lijn van oeverfrontnummer 3019 tot 3025.

2.  De voormalige “Lichterhaven” wordt ingericht als werkgebied voor de bouw 
    van een nieuwe fabriek werkzaamheden.

3.  Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
    -    Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF 11;

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond
26 november 2021