BAS

Hartelkanaal / Suurhoffbrug (002/2020)

Start Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
002/2020
  1. Er is een vaarwegversmalling bij de Suurhoffbrug in het Hartelkanaal.

 

  1. Hiervoor is een oploopverbod van kracht aan beide zijden van de Suurhoffbrug.

Aan de oostzijde ingaand vanaf de scheiding Dintelhaven – Hartelkanaal ter hoogte van oeverfrontnummer 6502 en aan de westzijde bij het invaren vanuit het Beergat naar het Hartelkanaal ter hoogte van oeverfrontnummer 7020.

 

  1. Ook is een ontmoetingsverbod van kracht bij de Suurhoffbrug in het gebied, 750 meter ten oosten en ten westen van de brug.

 

  1. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

       - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

 

       De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

10 januari 2022