BAS

Het aanloopgebied Rotterdam en het Rotterdamse havengebied (017/2022)

Start Date
Category
Overige / Other
BAS Number
017/2022

Met ingang van 3 februari 2022 is de roepnaam “Verkeerscentrale Rotterdam” gewijzigd. De nieuwe roepnaam is “Traffic Control Rotterdam”.

Hierdoor zal met ingang van 3 februari 2022  de “Procedure VHF communicatie VTS en HCC” versie 1.3 van kracht zijn die te raadplegen is op https://www.portofrotterdam.com/nl/contact-havenmeester/vts-diensten-en-vhf-communicatieprocedure.

De procedure als bedoeld onder 2. vervangt de bestaande “Procedure VHF communicatie VTS en HCC”, versie 1.2, uit januari 2020.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

- het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010-252 1000 of marifoonkanaal 11

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam - Rijnmond

3 februari 2022

With effect from 3 February 2022 the callsign of “Traffic Centre Rotterdam” is changed to “Traffic Control Rotterdam”.

2.           Therefore “Procedure VHF communication VTS and HCC”, version 1.3 is in effect. This procedure is accessible at https://www.portofrotterdam.com/en/contact-harbourmaster/vts-services-and-vhf-communication-procedure.

3.            “Procedure VHF communication VTS and HCC”, version 1.2 is hereby expired.

4.            Information can be obtained at:

 Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

3 February 2021