BAS

Rotterdam Pilot Maas (021/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
021/2022

Van maandag 28 februari tot vrijdag 15 juli 2022 wordt er met hopperzuigers zand gewonnen in het wingebied P18J, 2,5 NM noordoost van de Maasgeul boei.

Deze werkzaamheden zijn ten behoeve van de landaanwinning in de Prinses Alexiahaven.

De scheepvaart wordt verzocht ter plaatse voorzichtig te navigeren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

11 februari 2022

From Monday 28 February to Friday 15 July 2022 sand will be extracted with hopper dredgers in the extraction area P18J, 2.5 NM northeast of Maasgeul buoy.

These activities are for the benefit of the land reclamation in the Princess Alexiahaven

Shipping is requested to navigate with caution.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

11 februari 2022