BAS

Nieuwe Waterweg / Maeslantkering (025/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
025/2022

Bij de Maeslantkering op de Nieuwe Waterweg vinden vanaf dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 30 september 2022 conserveringswerkzaamheden plaats. Tevens vinden er in de genoemde periode ook regelmatig duikwerkzaamheden plaats die via de verkeerbegeleiding bekend gemaakt zullen worden.

Tijdens de werkzaamheden is er ook scheepvaartbegeleiding aanwezig.

De scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren en voldoende afstand te houden en hinderlijke golfslag te vermijden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

22 februari 2022

Conservation work will take place at the Maeslantkering on the Nieuwe Waterweg from Tuesday 29 March to Friday 30 September 2022. There are also regular diving activities during the aforementioned period, which will be announced via traffic control.

When the work takes place in the shipping channel, shipping guidance is also available.

Shipping is requested to pass slowly and keep sufficient distance and avoid annoying waves.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

22 February 2022