BAS

Oude Maas / Botlekbrug (063/2022)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
063/2022

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbrug westzijde geen bediening oostzijde staat open tussen:

Dinsdag               03 mei 22:00 uur tot woensdag    4 mei 05:00 uur;

Botlekbrug oostzijde geen bediening westzijde staat open tussen:

Vrijdag                 06 mei 22:00 uur tot zaterdag       7 mei 05:00 uur;

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Zaterdag             07 mei 23:00 uur tot zondag         08 mei 07:00 uur;

Donderdag         12 mei 22:00 uur tot vrijdag           13 mei 05:00 uur;

Zaterdag             21 mei 23:00 uur tot zondag         22 mei 07:00 uur;

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Zondag               08 mei tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 13 mei tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Zondag                22 mei tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

Hierbij wordt  Bericht aan de Scheepvaart 050/2022 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

07 april 2022

Due to various work and tests to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridge west side no service east side is open between:

Tuesday              03 May 22:00 hrs till Wednesday 04 May 05:00 hrs;

Botlek bridge east side no service west side is open between:

Friday                  06 May 22:00 hrs till Saturday       07 May 05:00 hrs;

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Saturday             07 May 23:00 hrs till Sunday        08 May 07:00 hrs;

Thursday            12 May 22:00 hrs till Friday           13 May 05:00 hrs;

Saturday             21 May 23:00 hrs till Sunday        22 May 07:00 hrs;

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Sunday               08 May between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  13 May between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Sunday               22 May between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Notice to Shipping 050/2022 is hereby withdrawn.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

07 April 2022