BAS

Oude Maas / Spijkenisserbrug (091/2022)

Start Date
Category
Bericht ingetrokken / Notice withdrawn
BAS Number
091/2022

Vanwege een wijziging in de planning werkzaamheden wordt hierbij BAS 069/2022 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

18 mei 2022

Due to a change in the planning of activities, BAS 069/2022 is hereby withdrawn.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

 18 May 2022