BAS

Calandkanaal (097/2022)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
097/2022

Vanaf maandag 11 juli 2022 tot en met donderdag 6 oktober 2022 worden er op werkdagen, overdag reparatiewerkzaamheden uitgevoerd onder de Calandbrug.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een werkvaartuig met ponton.

De scheepvaart wordt verzocht met bijzondere voorzichtigheid te passeren en golfslag te vermijden.

Gedurende de werkzaamheden is een scheepvaart begeleidingsvaartuig aanwezig.

Hierbij is Bericht aan de Scheepvaart 092/2022 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

25 mei 2022

 

From Monday 11 July 2022 until Thursday 6 October 2022, repair works will be executed under the Calandbrug, during weekdays, at daytime.

Repairs will be executed from a work vessel and a pontoon.

Shipping is requested to pass with caution and avoid annoying wake.

A shipping guidance vessel is during works on location.

Hereby Shipping Announcement 092/2022 has been canceled.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

25 May 2022