BAS

Nieuwe Maas (119/2022)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
119/2022

Op vrijdag 15 juli 2022 vanaf ca. 06:00 uur wordt het scheepvaartverkeer aan de noordoever van de Nieuwe Maas tussen KMR 993,5 en KMR 995,2 gestremd. De stremming zal zo kort als mogelijk duren maar zolang als noodzakelijk.

De stremming houdt verband met de tewaterlating van een motorjacht uit de bouwloods van scheepswerf Zwijnenburg. Deze is gelegen aan de rechteroever van de Nieuwe Maas, ter hoogte van kmr. 994,2

Aansluitend aan de tewaterlating gaat het schip naar de afbouwkade gelegen aan de rechteroever, benedenstrooms van de helling.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

28 juni 2022