BAS

Oude Maas / Botlekbrug (153/2022)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
153/2022

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Zaterdag            03 sep 23:00 uur tot zondag         04 sep 07:00 uur;

Maandag            12 sep 22:00 uur tot dinsdag        13 sep 05:00 uur;

Dinsdag              13 sep 22:00 uur tot woensdag    14 sep 05:00 uur;

Woensdag         14 sep 20:00 uur tot donderdag   15 sep 05:00 uur;

Donderdag         15 sep 20:00 uur tot vrijdag          16 sep 05:00 uur;

Donderdag         29 sep 20:00 uur tot vrijdag          30 sep 05:00 uur;

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Dinsdag              13 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag         14 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         15 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                16 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                30 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zaterdag             03 september tussen 23:00 uur tot 23:30 uur.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

15 augustus 2022

Due to various work and tests to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Saturday            03 September 23:00 hrs till Sunday           04 September 07:00 hrs;

Monday              12 September 22:00 hrs till Tuesday         13 September 05:00 hrs;

Tuesday             13 September 22:00 hrs till Wednesday    14 September 05:00 hrs;

Wednesday       14 September 20:00 hrs till Thursday        15 September 05:00 hrs;

Thursday            15 September 20:00 hrs till Friday             16 September 05:00 hrs;

Thursday            29 September 20:00 hrs till Friday             30 September 05:00 hrs.

Botlekbrug west-side

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Tuesday             13 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday       14 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            15 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                 16 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                 30 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Botlek bridge west side

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC:

Saturday            03 September between 23:00 hrs and 23:30 hrs.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

15 August 2022