BAS

Maasvlakte/Europoort (163/2022)

Start Date
End Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
163/2022

Vanaf donderdag 22 september 2022 tot vrijdag 31 maart 2023 zal het Havenbedrijf Rotterdam gedurende 1 dag per week tussen 10:00 uur en 16:00 uur dronetesten uitvoeren boven een deel van de Nieuwe Waterweg, het Calandkanaal, Beerkanaal en het Yangtzekanaal. Een en ander is weersafhankelijk.

Het doel van de testen is om te beoordelen of de inzet van drones meerwaarde levert voor de toezicht- en inspectietaken van de havenautoriteit.

Informatie over uw privacy

Tijdens de dronevluchten worden er beelden gedeeld met het HCC. Mogelijke persoonsgegevens op deze beelden zijn;
-     Bemanningen, scheepsbezoekers op zeevaart- en offshore schepen

Binnenvaartschepen

Schipper en bemanning op binnenvaartschepen

Kentekens van voertuigen

Strafbare feiten begaan door schipper

De herkenbaarheid van personen aan boord van zeeschepen of op de wal is minimaal. Persoonsgegevens van de binnenvaart, zoals scheepsnummers, of kentekens van langs de kant geparkeerde voertuigen of aan boord staande voertuigen, kunnen mogelijk waargenomen worden. Deze beelden worden met een beperkt aantal mensen werkzaam bij de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam binnen de proef gedeeld. Daar waar het waar het kademuurinspecties betreft kijken een beperkt aantal medewerkers van de afdeling Assetmanagement van het Havenbedrijf Rotterdam met de beelden mee.

Van beelden die worden gedeeld worden alle persoonsgegevens verwijderd of onleesbaar gemaakt, zoals namen of ENI-nummers van binnenvaartschepen. Eventuele zichtbare personen worden afgedekt net als zichtbare kentekens van voertuigen die op de wal of op het schip staan.

De beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de test te kunnen beoordelen doch uiterlijk tot eind 2023.

De beelden worden niet gebruikt voor handhaving, maar enkel ter beoordeling op het gebruik van de drone als middel om toezicht te houden.

Uw rechten onder de AVG:


Mocht u nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier dat u vindt op https://portofrotterdam.com/privacy of door een e-mail te sturen aan AVG@portofrotterdam.com of FG@portofrotterdam.com.

Ook vindt u meer informatie op de website www.portofrotterdam.com/privacy.

 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

19 september 2022