BAS

Rotterdam Scheur (182/2022)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
182/2022

Vanaf dinsdag 01 november 2022 tot en met vrijdag 16 december 2022 worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd in en op het Scheur ten behoeve van de aanleg van de Maasdelta tunnel. De werkzaamheden bestaan uit baggeren zinksleuf en aanbrengen tegelputten en tegels.

Tijdens het graven van de tegelputten en plaatsen tegels aan de zuidzijde en noordzijde gelden er een aantal verkeersmaatregelen op het Scheur tussen kilometer 1015 en 1018.

Er geldt een verbod tot voorbijlopen voor alle zeevaart.

Er geldt een verbod tot ontmoeten voor bovenmaatse zeevaart en/of bijzondere transporten.

De vaarweg is voor korte momenten gestremd voor alle zeevaart tijdens het plaatsen van de tegels i.v.m. duikers onderwater.

Tijdens het graven van de tegelputten en plaatsen tegels in de midden van het vaarwater gelden er een aantal verkeersmaatregelen op het Scheur tussen kilometer 1015 en 1018.

Er geldt een verbod tot voorbijlopen voor alle zeevaart.

Er geldt een verbod tot ontmoeten voor alle zeevaart en/of bijzondere transporten.

De vaarweg is voor korte momenten gestremd voor alle zeevaart tijdens het plaatsen van de tegels i.v.m. duikers onderwater.

Er geldt een verbod tot voorbijlopen voor alle binnenvaart.

De scheepvaart dient met bijzondere voorzichtigheid de werkzaamheden te passeren.

Er zijn twee vaartuigen ten behoeve van verkeersbegeleiding ter plaatse.

Hierbij is Bericht aan de Scheepvaart 181/2022 komen te vervallen.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

 07 oktober 2022

From Tuesday 01 November 2022 until Friday 16 December 2022, various activities will be carried out in and on the Scheur for the construction of the Maasdelta tunnel. The activities consist of dredging the trench and excavation tile pits and placing tiles.

During the excavation of the tile pits and placing tiles on the south and north side of the fairway, a number of traffic measures apply on the Scheur between kilometers 1015 and 1018.

- Overtaking by all seagoing vessels in prohibited.

- Meeting by or with oversized shipping and/or special transports is prohibited.

- Fairway is obstructed for short periods for seagoing vessels during the installation of the tiles due to divers underwater.

During the excavation of the tile pits and placing tiles in the middle of the waterway, a number of traffic measures apply on the Scheur between kilometers 1015 and 1018.

- Overtaking by all seagoing vessels is prohibited.

- Meeting by or with seagoing vessels and/or special transports is prohibited.

- Fairway is obstructed for short periods for seagoing vessels during the installation of the tiles due to divers underwater.

- Overtaking by all inland traffic is prohibited.

- Shipping must pass with caution.

During works two shipping guidance vessels are on location.

Hereby Shipping Announcement 181/2022 has been canceled.

Information can be obtained from:

- Harbor Coordination Center, telephone number 010 2521000 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

07 October 2022