BAS

Oude Maas / Botlekbrug (205/2022)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
205/2022

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Donderdag         19 januari 22:00 uur tot vrijdag     20 januari 05:00 uur;

Zaterdag             28 januari 23:00 uur tot zondag    29 januari 07:00 uur;

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Vrijdag                20 januari tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

09 december 2022

Due to various work and tests to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Thursday            19 January 22:00 hrs till Friday                   20 January 05:00 hrs;

Saturday            28 January 23:00 hrs till Sunday                29 January 07:00 hrs;

Botlek Bridge westside

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Friday                 20 January between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

09 December 2022