BAS

Nieuwe Waterweg (208/2022)

Start Date
Category
Gewijzigde markering / Adjusted markings
BAS Number
208/2022

Op de Nieuwe Waterweg is de groene spitse spar NW27 vervangen voor een groene spitse lichtboei met karakter Q groen, groen topteken en verlegd naar positie 51˚56.1806’N  004˚12.1597’E.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

16 december 2022

At the Nieuwe Waterweg, the green spar buoy NW 27 is replaced by light buoy NW 27 with character Q Green, and moved to position: 51˚56.1806’N  004˚12.1597’E.

Information can be obtained at:

Harbor Coordination Center, telephone number 010 – 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

16 december 2022