BAS

Oude Maas / Spijkenisserbrug (018/2023)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
018/2023

Vanwege werkzaamheden aan de Spijkenisserbrug kan deze niet geheven worden op:

Westelijk hefgedeelte

Maandag 23 januari 07:00 uur tot en met vrijdag 27 januari 17:00 uur.

Hierbij komt BAS 002/2023 te vervalen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

17 januari 2023

Due to work on the Spijkenisserbrug, these cannot be lifted on:

Western lift section

Monday 23 January 07:00 hrs till Friday 27 January 17:00 hrs.

BAS 002/2023 is hereby cancelled.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

 17 January 2023