BAS

Oude Maas / Botlekbrug (024/2023)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
024/2023

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Donderdag         16 maart 22:00 uur tot vrijdag                     17 maart 05:00 uur;

Zaterdag             25 maart 23:00 uur tot zondag                   26 maart 07:00 uur;

Dinsdag              28 maart 22:00 uur tot woensdag              29 maart 05:00 uur;

Woensdag         29 maart 22:00 uur tot donderdag              30 maart 05:00 uur;

Donderdag         30 maart 22:00 uur tot vrijdag                     31 maart 05:00 uur.

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Vrijdag                17 maart tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag         29 maart tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         30 maart tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                31 maart tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zondag               26 maart tussen 05:30 uur en 09:30 uur;

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

08 februari 2023

Due to various work and tests to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Thursday            16 march 22:00 hrs till Friday                      17 March 05:00 hrs;

Saturday            25 March 23:00 hrs till Sunday                   26 March 07:00 hrs;

Tuesday             28 March 22:00 hrs till Wednesday            29 March 05:00 hrs;

Wednesday       29 March 22:00 hrs till Thursday                30 March 05:00 hrs;

Thursday            30 March 22:00 hrs till Friday                      31 March 05:00hrs.

Botlek Bridge westside

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Friday                 17 March between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday       29 March between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            30 March between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                 31 March between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Botlek Bridge westside

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC.

Sunday               26 March between 05:30 and 09:30 hrs.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

08 February 2023