BAS

3e Petroleumhaven (042/2023)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
042/2023

Vanaf maandag 3 april 2023 tot en met woensdag 31 mei 2023 worden er op werkdagen tussen 06:00 uur en 18:00 uur werkzaamheden uitgevoerd in de zuidtak van de 3e Petroleumhaven, ter hoogte van openbare ligplaats HBR 2 met oeverfrontnummer 4054.

De werkzaamheden worden vanaf verschillende werkschepen uitgevoerd en betreffen de het verwijderen van de steiger en de bouw van een nieuw steiger.

De scheepvaart van- en naar openbare ligplaats 3e Petroleumhaven HBR 1 WZ wordt verzocht met bijzondere voorzichtigheid te manoeuvreren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

16 maart 2023