BAS

3e Petroleumhaven (043/2023)

Start Date
End Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
043/2023

Vanaf maandag 3 april 2023 tot en met woensdag 31 mei 2023 is de openbare ligplaats 3e Pet HBR 2 met oeverfrontnummer 4054 buiten gebruik.

Deze beperking voor de scheepvaart houdt verband met renovatie van de ligplaats.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

16 maart 2023