BAS

3e Petroleumhaven (049/2023)

Start Date
End Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
049/2023

Vanaf vrijdag 31 maart 2023, 06.00 uur tot en met woensdag 31 mei 2023 is de openbare ligplaats  3e Pet HBR 2 met oeverfrontnummer 4054 buiten gebruik.

Deze beperking voor de scheepvaart houdt verband met renovatie van de ligplaats.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

23 maart 2023