BAS

Maasmond (071/2023)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
071/2023

Vanaf woensdag 19 april 2023 tot en met vrijdag 26 mei 2023, vinden er in de Maasmond survey werkzaamheden plaats.

De survey werkzaamheden bestaan uit een aantal Cone Penetration Tests (CPT) en boringen net buiten de Maasgeul en worden uitgevoerd door jack-up vessel Aran 250, welke herkenbaar zal zijn d.m.v. seinvoering.

Schepen worden verzocht contact te houden via het sector kanaal VHF 3 Maasmond en zich van eventuele wijzigingen op de hoogte te houden.

Schepen worden verzocht voorzichtig en op voldoende afstand van het werkschip te passeren.

Afhankelijk van de voorgang kunnen de werkzaamheden zoveel langer duren als noodzakelijk dan wel korter indien mogelijk.

CPT en boor locaties:

WGS-84 (deg, min, sec)

ID

Type

Latitude

Longitude

AH1

BH

Marine

51°59'10.90"N

  4° 1'20.81"E

AH2

CPT

Marine

51°59'13.53"N

  4° 1'20.14"E

AH3

BH

Marine

51°59'17.81"N

  4° 1'19.03"E

AH4

CPT

Marine

51°59'23.07"N

  4° 1'17.68"E

AT8b

BH

Marine

52° 0'0.43"N

  4° 1'58.18"E

AT9a

CPT

Marine

52° 0'3.14"N

  4° 1'58.29"E

AT10a

BH

Marine

52° 0'5.96"N

  4° 1'58.51"E

AT11a

CPT

Marine

52° 0'9.26"N

  4° 1'58.12"E

AT12a

BH

Marine

52° 0'16.28"N

  4° 1'58.75"E

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

18 april 2023

From Wednesday 19 April 2023 to Friday 26 May 2023, survey activities will take place in the Maasmond.

The survey activities consist of several Cone Penetration Tests (CPT) and boreholes just outside the Maasgeul and will be performed by jack-up vessel Aral 250. This vessel will be recognizable by means of signaling.

Vessels are requested to keep in touch via the sector channel VHF. 3 sector Maasmond and to keep abreast of any changes. 

Vessels are requested to pass carefully and at a sufficient distance from the work vessels. 

Depending on progress, the work can take longer if necessary or less time if possible.

CPT en borehole locations:

WGS-84 (deg, min, sec)

ID

Type

Latitude

Longitude

AH1

BH

Marine

51°59'10.90"N

  4° 1'20.81"E

AH2

CPT

Marine

51°59'13.53"N

  4° 1'20.14"E

AH3

BH

Marine

51°59'17.81"N

  4° 1'19.03"E

AH4

CPT

Marine

51°59'23.07"N

  4° 1'17.68"E

AT8b

BH

Marine

52° 0'0.43"N

  4° 1'58.18"E

AT9a

CPT

Marine

52° 0'3.14"N

  4° 1'58.29"E

AT10a

BH

Marine

52° 0'5.96"N

  4° 1'58.51"E

AT11a

CPT

Marine

52° 0'9.26"N

  4° 1'58.12"E

AT12a

BH

Marine

52° 0'16.28"N

  4° 1'58.75"E

More information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or 

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

18 April 2023