BAS

Rozenburgsesluis (074/2023)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
074/2023

Vanaf maandag 14 augustus 2023 tot en met vrijdag 15 december 2023 worden er op werkdagen tussen 06:00 uur en 19:00 uur werkzaamheden uitgevoerd aan de noordzijde van de Rozenburgsesluis.

De werkzaamheden worden vanaf verschillende werkschepen uitgevoerd en betreffen onder anderen het aanbrengen van een nieuwe opstelplaats en het vernieuwen van het remmingwerk Rozenburgsesluis.

De scheepvaart van- en naar de Rozenburgsesluis dient met bijzondere voorzichtigheid te manoeuvreren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

24 april 2023