BAS

Beerkanaal (094/2023)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
094/2023

Van dinsdag 23 mei tot en met vrijdag 9 juni 2023 zijn er op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur duikwerkzaamheden bij de kade van de Onyx centrale, havennummer 8023.

De duikwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een duikvaartuig.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te passeren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

17 mei 2023

From Tuesday 23 May to Friday 9 June 2023 diving operations will take place on working days between 07:00 and 18:00 at the quay of the Onyx power plant, port number 8023.

The diving operations are caried out from a diving vessel.

Shipping is requested to pass with caution.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

              17 May 2023