BAS

Merwehaven (109/2023)

Start Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
109/2023

Vanaf vrijdag 30 juni 2023 10:00 uur is het niet toegestaan om af te meren aan de kade in de Merwehaven 1e gat ter hoogte van oeverfrontnummer 358 tot en met oeverfrontnummer 362. 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF 11;

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

15 juni 2023