BAS

Rotterdam - Oude Maas - Botlekbrug (147/2023)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
147/2023

Geen bediening 

1.  Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes 
    van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Zaterdag    02 sep 23:00 uur tot Zondag    03 sep 07:00 uur;
Woensdag    13 sep 20:00 uur tot donderdag    14 sep 05:00 uur;
Donderdag    14 sep 20:00 uur tot vrijdag    15 sep 05:00 uur;
Donderdag     28 sep 22:00 uur tot vrijdag    29 sep 05:00 uur;

Botlekbrug westzijde
Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Donderdag    14 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;
Vrijdag        15 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;
Vrijdag        29 sep tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Botlekbrug westzijde
Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zondag     3 september tussen 4:30 uur tot 8:30 uur.

2.  Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
    -  Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.


De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
16 augustus 2023
 

No operation

1.  Due to various work to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, 
    they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek Bridge test maintenance nights limited operation between:

Saturday    02 Sep 23:00 hrs till Sunday 03 Sep 07:00 hrs;
Wednesday    13 Sep 20:00 hrs till Thursday 14 Sep 05:00 hrs;
Thursday    14 Sep 20:00 hrs till Friday 15 Sep 05:00 hrs;
Thursday    28 Sep 22:00 hrs till Friday 29 Sep 05:00 hrs;

Botlek Brige west side
Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Thursday    14 Sep between 02:00 hrs and 02:30 hrs;
Friday        15 Sep between 02:00 hrs and 02:30 hrs;
Friday        29 Sep between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Botlek Brige west side
Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC.

Sunday 03 Sep between 04:30 hrs and 08:30 hrs.

2.  Information can be obtained from:
    Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM
also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region
16 August 2023