BAS

Yangtzekanaal (167/2023)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
167/2023

Vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 27 oktober 2023, vinden op werkdagen, des daags survey werkzaamheden plaats in het Yangtzekanaal.

De survey werkzaamheden bestaan uit aantal watersonderingen en worden uitgevoerd door de vaartuigen MS Tonny en de Europa, welke herkenbaar zullen zijn d.m.v. seinvoering.

Schepen worden verzocht contact te houden via het sector kanaal VHF 66 Europoort en zich van eventuele wijzigingen op de hoogte te houden.

Schepen worden verzocht voorzichtig en op voldoende afstand van het werkschip te passeren.

Afhankelijk van de voorgang kunnen de werkzaamheden zoveel langer duren als noodzakelijk dan wel korter indien mogelijk.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

11 september 2023

From Monday 18 September 2023 to Friday 27 October 2023, survey activities will take place on weekdays and during daylight in the Yangtzekanaal.

The survey activities will be performed by MV Tonny and the Europa. This vessels will be recognizable by means of signaling.

Vessels are requested to keep in touch via the sector channel VHF. 66 sector Europoort and to keep abreast of any changes. 

Vessels are requested to pass carefully and at a sufficient distance from the work vessels. 

Depending on the progress, the work may take more or less time than stated above.

More information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or 

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

11 September 2023