BAS

Yangtzekanaal (175/2023)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
175/2023

Vanaf woensdag 20 september 2023 tot eind april 2025 zijn er werkzaamheden aan de zuidzijde van de monding van het Yangtzekanaal, oeverfrontnummer 8240.

Deze werkzaamheden betreffen de bouw van een kademuur.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te passeren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 DE HAVENMEESTER van ROTTERDAM

 Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

 15 september 2023

From Wednesday, September 20, 2023 until the end of April 2025, there will be work in progress on the south side of the mouth of the Yangtze Canal, bank front number 8240.

This work concerns the construction of a quay wall.

Shipping is requested to pass with caution

More information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or 

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

September 15, 2023