BAS

Seinehaven (200/2023)

Start Date
End Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
200/2023

Vanaf woensdag 11 oktober 2023 tot en met vrijdag 29 december is de loswal Seinehaven met oeverfrontnummer 5105 buiten gebruik en geldt er een afmeerverbod.

Deze beperking voor de scheepvaart houdt verband met uit te voeren werkzaamheden aan de kade.

Het afmeerverbod is ingesteld in verband met obstakels onderwater tot ongeveer 1 meter uit de kade.

Hierbij komt Bericht aan de Scheepvaart 028/2023 te vervallen.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester