BAS

Rotterdam Calandkanaal (208/2023)

Start Date
End Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
208/2023

Vanaf donderdag 2 november 2023 tot en met vrijdag 24 november 2023 is de HbR steiger 6 met oeverfrontnummer 5383 buiten gebruik en geldt er een afmeerverbod.

Deze beperking voor de scheepvaart houdt verband met uit te voeren werkzaamheden aan de steiger.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

16 oktober 2023