BAS

Rotterdam Prinses Amaliahaven (210/2023)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
210/2023

Vanaf maandag 30 oktober 2023 tot en met 1 september 2024 is de Prinses Amaliahaven ten zuiden van een lijn die loopt van zuidkant van de APM terminal (oeverfront 8410) tot de zuidkant van de RWG terminal (oeverfront 8960) gestremd voor de scheepvaart.

Deze stremming is het gevolg van baggerwerkzaamheden in het gebied. Er wordt gewerkt met een cutterzuiger en drijvende leidingen.

Bestemmingsverkeer is wel toegestaan binnen het stremmingsgebied.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

18 oktober 2023