BAS

Rotterdam Rozenburgsesluis (226/2023)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
226/2023

Vanaf maandag 14 augustus 2023 tot en met 22 december 2023 worden aan de noordzijde van de Rozenburgsesluis werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een nieuw remmingwerk. Als gevolg van deze werkzaamheden wordt de sluis op de volgende momenten gestremd.

Op werkdagen, van 06:00 uur tot 16:00 uur

Van maandag 9 oktober 2023 tot en met vrijdag 3 november 2023

Op woensdag 8 november 2023 tot en met vrijdag 10 november 2023

Van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december 2023

Op werkdagen, van 06:00 uur tot 18:00 uur

Van maandag 20 november 2023 tot en met vrijdag 24 november 2023

Op werkdagen, van 06:00 uur tot 23:00 uur

Van maandag 13 november 2023 tot en met vrijdag 17 november 2023

Van maandag 27 november 2023 tot en met vrijdag 1 december 2023

Buiten deze uren om is de Rozenburgsesluis beschikbaar voor de scheepvaart. De scheepvaart dient met bijzondere voorzichtigheid te manoeuvreren.

Hiermee komt Bericht aan de Scheepvaart 120/2023 te vervallen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

1 november 2023