BAS

Oude Maas / Spijkenisserbrug (068/2024)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
068/2024

Vanwege werkzaamheden op het westelijk hefgedeelte van de Spijkenisserbrug kan deze niet geheven worden. De onderdoorvaart is vrij.

 

Westelijke hefgedeelte

Vanaf maandag 13 mei 07:00 uur tot en met woensdag 15 mei 16:00 uur, dagelijks.

 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

  Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

24 april 2024

Due to work on the western lifting section of the Spijkenisser Bridge, the bridge can not be lifted on.

 

Western bridge

From Monday 13 May 07:00 hrs till Wednesday 15 May 16:00 hrs, daily.

 

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

 24 April 2024