BAS

Oude Maas / Botlekbrug (069/2024)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
069/2024
  1. Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

 

Botlekbrug oostzijde reconstructie geen bediening tussen:

 

Maandag             6 mei 07:00 uur tot vrijdag 10 mei 17:00 uur;

Maandag             13 mei 07:00 uur tot vrijdag 17 mei 17:00 uur;

Maandag             20 mei 07:00 uur tot vrijdag 24 mei 17:00 uur;

 

Botlekbrug westzijde beperkte bediening tussen:

 

Maandag             27 mei tussen 07:00 uur tot 17:00 uur;

Dinsdag               28 mei tussen 07:00 uur tot 17:00 uur;

Woensdag          29 mei tussen 07:00 uur tot 17:00 uur;

Donderdag         30 mei tussen 07:00 uur tot 17:00 uur;

Vrijdag                 31 mei tussen 07:00 uur tot 17:00 uur.

 

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

 

Zaterdag             11 mei 23:00 uur tot zondag         12 mei 07:00 uur;

 

               Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

 

Zondag                12 mei tussen 05:15 uur en 09:15 uur;

Maandag             27 mei tussen 05:00 uur tot 09:00 uur;

Dinsdag               28 mei tussen 05:45 uur tot 09:45 uur;

Woensdag          29 mei tussen 06:30 uur tot 10:30 uur;

Donderdag         30 mei tussen 07:30 uur tot 11:30 uur;

Vrijdag                 31 mei tussen 08:45 uur tot 12:45 uur.

 

 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

24 april 2024

  1. Due to various work to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

 

Botlek bridges eastside reconstruction no operation between:

 

Monday               6 May from 07:00 hrs till Friday    10 May 17:00 hrs;

Monday                13 May from 07:00 hrs till Friday  17 May 17:00 hrs;

Monday               20 May from 07:00 hrs till Friday  24 May 17:00 hrs;

 

Botlek Bridge westside limited operation between:

 

Monday               27 May between 07:00 hrs and 17:00 hrs;

Tuesday              28 May between 07:00 hrs and 17:00 hrs;

Wednesday        29 May between 07:00 hrs and 17:00 hrs;

Thursday            30 May between 07:00 hrs and 17:00 hrs;

Friday                  31 May between 07:00 hrs and 17:00 hrs;

 

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

 

Saturday             11 May 23:00 hrs till Sunday        12 May 07:00 hrs.

 

               Botlek Bridge west side

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC.

 

Sunday               12 May between 05:15 hrs and 09:15 hrs;

Monday               27 May between 05:00 hrs and 09:00 hrs;

Tuesday              28 May between 05:45 hrs and 09:45 hrs;

Wednesday        29 May between 06:30 hrs and 10:30 hrs;

Thursday             30 May between 07:30 hrs and 11:30 hrs:

Friday                  31 May between 08:45 hrs and 12:45 hrs.

 

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

24 April 2024