BAS

Oude Maas / Botlekbrug (097/2024)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
097/2024

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Woensdag          3 juli 22:00 uur tot donderdag       4 juli 05:00 uur;

Donderdag         4 juli 22:00 uur tot vrijdag              5 juli 05:00 uur;

Zaterdag             27 juli 23:00 uur tot zondag           28 juli 07:00 uur;

 

Botlekbruggen inspectie geen bediening tussen:

Dinsdag              9 juli 07:00 uur tot dinsdag            9 juli 12:00 uur;

 

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Donderdag                        4 juli tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

Vrijdag                                5 juli tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

 

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zaterdag                            27 juli tussen 23:00 uur en 23:15 uur;

 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

4 juni 2024

Due to various work to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

 

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

 wednesday        3 July 22:00 hrs till Thursday        4 July 05:00 hrs;

Thursday            4 July 22:00 hrs till Friday              5 July 05:00 hrs;

Saturday             27 July 23:00 hrs till Sunday         28 July 07:00 hrs;

 

Botlek bridges inspection, no operation between:

Tuesday              9 July 07:00 hrs till Tuesday          9 July 12:00 hrs;

 

Botlek Bridge west side 

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Thursday                           4 July between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

Friday                                 5 July between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

 

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC.

Saturday                            27 July between 23:00 hrs and 23:15 hrs;

 

Information can be obtained from: 

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11 

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

4 June 2024